Digital Nomad Gear 2023

 •   Category Weight
 • Luggage
  22.39 lb
 • Clothes
  13.15 lb
 • Gaming
  7.32 lb
 • Work
  7.59 lb
 • Chargers and Cables
  4.28 lb
 • Hiking
  4.64 lb
 • Via Ferrata
  4.06 lb
 • Health and Hygiene
  3.41 lb
 • Tech
  3.33 lb
 • Kitchen
  2.05 lb
 • TV
  2.23 lb
 • Car
  0.63 lb
 • Bedroom
  0.93 lb
 • Travel
  1.1 lb
 • Fitness
  2.54 lb
 • Filming
  2.14 lb
 • Beach
  1.09 lb
 • EDC
  0.49 lb
 • Audio
  0.32 lb
 • General Gear
  3.03 lb
 • Total 86.71
  lb
  • oz
  • lb
  • g
  • kg
 • Worn 4.62 lb
 • Base Weight 82.09 lb

Everything I carry with me as a long-term perpetual traveller / digital nomad.